X-Closewelovethailand รับบอกรักประเทศไทยด้วยตัว
คุณเอง

X-Close
-->

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วิธีต่อสายแลน


สายแลนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในการต่ออินเทอร์เน็ต เพราะถ้าไม่มีสายแลนท่านก็ไม่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ครับ แต่การต่อสายแลนไม่ใช่ว่าอยากต่ออย่างไรก็ต่อได้นะครับ เพราะมันต้องมีขั้นตอนในการต่อสายแลนครับ และต้องต่อให้ถูกวิธีด้วยครับถ้าต่อสายผิดอยาจจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีปัญหาได้ครับ บางทีอาจถึงขั้นเครื่องเสียเลยก็ได้นะครับ


การต่อสายแลนส่วนใหญ่เข้าจะต่อกันอยู่  2 แบบ ด้วยกันครับ คือ
          1.การต่อแบบสายตรง
  2.การต่อแบบสายไขว้

แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีทุกวันนี้วันไปเร็วยิ่งกว่าติดจรวจชะอีก เพราะทุกวันนี้เขามีการเล่นอินเทอร์เน็ตแบบ Wifi แล้วครับ มันก็จะช่วยให้เราเล่นอินเทอร์เน็ตได้สบายขึ้น ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สดวกสบายขึ้นครับ  แต่อย่างไรก็ตามสายแลนมันก็ยังมีความจำเป็นอยู่เหมือนเดิมครับ เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องมันก็ไม่สามารถรับสัญญาณ Wifi ได้ครับ